Search Result

1424 Result
Subject :
Persediaan untuk Menjalankan Aktiviti Pemasaran dan Jualan bagi Produk dan Perkhidmatan
Mr. Yap Chin Yung
Essays Tips and Tricks
Mr. Ali
Penyediaan Belanjawan Tunai Secara Manual
Mr. Yap Chin Yung
Faktor Penentu Sistem Penggajian
Mr. Yap Chin Yung
Kelebihan Berniaga sebagai Satu Peluang Kerjaya
Mr. Yap Chin Yung
Pemasaran dan Jualan
Mr. Yap Chin Yung
Faktor-faktor Penyumbang untuk Memulakan Perniagaan
Mr. Yap Chin Yung
Merancang Pengendalian Perniagaan
Mr. Yap Chin Yung
Peranan Pengurusan Sumber Manusia dalam Sesebuah Perniagaan
Mr. Yap Chin Yung
Peranan Pengurusan Sumber Manusia dalam Sesebuah Perniagaan (2)
Mr. Yap Chin Yung
Definisi Pengurusan Sumber Manusia
Mr. Yap Chin Yung
Pelibatan Rakyat dalam Isu Kemanusiaan dan Keamanan
Cikgu Elyani
Malaysia dalam Isu Global Kontemporari
Cikgu Elyani
Latar Belakang Sejarah Perlembagaan Persekutuan
Cikgu Elyani
Moral dan Kenegaraan
Mrs. MONA
Moral dan Kenegaraan
Mrs. MONA
Malaysia dalam Hubungan Antarabangsa
Ms. Narmatha Rajamogun
Moral dan Kenegaraan
Mrs. MONA
Jati Diri Moral
Mrs. MONA
Jati Diri Moral
Mrs. MONA


Download Osem App NowDaftar sebagai cikgu

Daftar sebagai ibu/bapa/penjaga

Hubungi kami

Terma dan syarat

Notis privasi
Think Osem Sdn. Bhd. (1019329-D)
No. 53 & 55 Jalan Lawan Pedang 13/27,
Seksyen 13, 40100 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan.

help@osem.meCopyright © 2020 Think Osem Sdn. Bhd. (1019329-D) All Rights Reserved.