Search Result

1748 Result
Subject :
Tip & Teknik Membuat Catatan Pelajaran
Taidin Suhaimin
Mengulang Kaji untuk Peperiksaan: 12 Kesilapan
Taidin Suhaimin
Grammar Rule 18: Using 'we' and 'us'
Mr. Ali
Grammar Rule 19: Using 'they' and 'them'
Mr. Ali
Teachers and Friends
Mr. Ali
Grammar RULE 17 Using I and Me
Mr. Ali
Tip & Teknik Mengulang Kaji Pelajaran
Taidin Suhaimin
12 Kesilapan Kerap Ketika Menjawab Soalan Peperiksaan
Taidin Suhaimin
12 Common Mistakes When Answering Exam Questions
Taidin Suhaimin
童话天地
Mr. Yap Chin Yung
Correct and Wrong Grammar
Teacher Mummy Linda
Tips & Basic Techniques for Lesson Note-taking
Taidin Suhaimin
Grammar Rule 20: Plural Nouns
Mr. Ali
Grammar Rule 21: Plural Nouns
Mr. Ali
Grammar Rule 23: Possessives
Mr. Ali
Grammar Rule 22: Using 'is' and 'are'
Mr. Ali
Tip & Teknik Meningkatkan Memori Anda
Taidin Suhaimin
Tip & Teknik Menguasai Subjek yang Anda Lemah
Taidin Suhaimin
Tip & Teknik Mengikuti Kelas dalam Talian
Taidin Suhaimin
Tip & Teknik Menjawab Soalan Peperiksaan
Taidin Suhaimin


Download Osem App NowDaftar sebagai cikgu

Daftar sebagai ibu/bapa/penjaga

Hubungi kami

Terma dan syarat

Notis privasi
Think Osem Sdn. Bhd. (1019329-D)
No. 53 & 55 Jalan Lawan Pedang 13/27,
Seksyen 13, 40100 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan.

help@osem.meCopyright © 2020 Think Osem Sdn. Bhd. (1019329-D) All Rights Reserved.