Search Result

32 Result
Subject :
Chapter :
Organisasi Bukan Bermotifkan Untung
Mr. Yap Chin Yung
Perkembangan Sektor Perniagaan di Malaysia
Mr. Yap Chin Yung
Tujuan Perniagaan dan Organisasi Bermotifkan Untung
Mr. Yap Chin Yung
Skala Perniagaan
Mr. Yap Chin Yung
Faktor-faktor Luaran yang Membawa Perubahan kepada Persekitaran Perniagaan
Mr. Yap Chin Yung
Konsep Asas Perniagaan
Mr. Yap Chin Yung
Faktor Dalaman: Gaya Pengurusan
Mr. Yap Chin Yung
Milikan Perniagaan ( Syarikat Berhad)
Dr. FIRROS
Milikan Perniagaan ( Perkongsian)
Dr. FIRROS
Milikan Perniagaan ( Koperasi)
Dr. FIRROS
Milikan Perniagaan ( Francais)
Dr. FIRROS
Milikan Perniagaan ( Milikan Tunggal)
Dr. FIRROS
Milikan Perniagaan (usahasama)
Dr. FIRROS
Sektor Perniagaan
Dr. FIRROS
Skala Perniagaan
Dr. FIRROS
Tujuan Perniagaan
Dr. FIRROS
Ujian Pentaksiran
Dr. FIRROS
Bentuk Pemilikan Perniagaan
Az Lynn
Tujuan Penggunaan Teknologi Maklumat
Emily Tan
Bentuk Perniagaan: Francais
Emily Tan






Download Osem App Now



Daftar sebagai cikgu

Daftar sebagai ibu/bapa/penjaga

Hubungi kami

Terma dan syarat

Notis privasi








Think Osem Sdn. Bhd. (1019329-D)
No. 53 & 55 Jalan Lawan Pedang 13/27,
Seksyen 13, 40100 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan.

help@osem.me



Copyright © 2020 Think Osem Sdn. Bhd. (1019329-D) All Rights Reserved.