Search Result

99 Result
Subject :
Chapter :
Jenis Ayat
Teacher MS. MIMI FARHANA MOHD YUSOFF
Watak dan Perwatakan Tawanan Komander Caucasus
Hamir Habeed Mohd
Cerpen Sekeping Tanah
Emily Tan
Penanda Wacana
Nor Khalila Matori
Peribahasa
Nor Khalila Matori
Kata Ganda Berimbuhan
Nor Khalila Matori
Seloka Santap Istiadat
Emily Tan
Peribahasa
Cikgu Sarilah binti Mohamad
Kata Adjektif
Cikgu Sarilah binti Mohamad
Peribahasa
Nor Khalila Matori
Kata Arah dan Kata Sendi Nama
Cikgu Sarilah binti Mohamad
Kata Bilangan
Cikgu Solihin Ramli
Kata Ganti Nama Diri
Cikgu Solihin Ramli
Kata Tanya
Cikgu Solihin Ramli
Kata Majmuk
Cikgu Solihin Ramli
Imbuhan
Cikgu Sarilah binti Mohamad
Kata Seru
Cikgu Sarilah binti Mohamad
Kata Adjektif
Cikgu Solihin Ramli
Ayat Aktif dan Ayat Pasif
Cikgu Solihin Ramli
Jenis-jenis Ayat
Cikgu Sarilah binti Mohamad


Download Osem App NowDaftar sebagai cikgu

Daftar sebagai ibu/bapa/penjaga

Hubungi kami

Terma dan syarat

Notis privasi
Think Osem Sdn. Bhd. (1019329-D)
No. 53 & 55 Jalan Lawan Pedang 13/27,
Seksyen 13, 40100 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan.

help@osem.meCopyright © 2020 Think Osem Sdn. Bhd. (1019329-D) All Rights Reserved.