Search Result

1249 Result
Subject :
Peningkatan Seni Bina dalam Tamadun Rom
Mr. Yap Chin Yung
Cabaran Mengukuh Dasar Luar
Cikgu CHEW
Sumbangan Tamadun Islam dalam Bidang Seni Bina
Mr. Yap Chin Yung
Latar Belakang Sejarah Perlembagaan Persekutuan
Cikgu CHEW
Warisan Negara Bangsa
Cikgu Elyani
Ciri-ciri Negara Bangsa Kesultanan Melayu Melaka
Cikgu RAMLI
Peningkatan Pemerintahan dan Pentadbiran Tamadun Yunani
Mr. Yap Chin Yung
Tamadun Rom
Mr. Yap Chin Yung
Pemerintahan dan Pentadbiran Sparta
Mr. Yap Chin Yung
Tamadun Yunani
Mr. Yap Chin Yung
Ciri Negara yang Berdaulat
Cikgu CHEW
Membina Kemakmuran Negara
Ms. Narmatha Rajamogun
Sumbangan Tamadun Awal : Binaan Bangunan dan Kemudahan
Mr. Yap Chin Yung
Sumbangan Tamadun Awal dalam Aspek Teknologi, Kesenian dan Kesusasteraan
Mr. Yap Chin Yung
Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen
Ms. Narmatha Rajamogun
Agama dan Kepercayaan
Cikgu RAMLI
Sumbangan Tamadun Awal dalam Aspek Pemerintahan, Pentadbiran dan Kegiatan Ekonomi
Mr. Yap Chin Yung
Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara
Cikgu RAMLI
Konsep Kedaulatan Negara
Cikgu CHEW
Tamadun Awal Dunia dan Sumbangannya 2
Mr. Yap Chin Yung


Download Osem App NowDaftar sebagai cikgu

Daftar sebagai ibu/bapa/penjaga

Hubungi kami

Terma dan syarat

Notis privasi


Think Osem Sdn. Bhd. (1019329-D)
No. 53 & 55 Jalan Lawan Pedang 13/27,
Seksyen 13, 40100 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan.

help@osem.meCopyright © 2020 Think Osem Sdn. Bhd. (1019329-D) All Rights Reserved.