What you will learn
Pada pelajaran ini, murid akan dapat mendefinisi secara operasi konsep buruj. Menyatakan 4 jenis buruj serta nama buruj. Selain itu, murid dapat menyatakan fungsi dan kegunaan buruj dalam kehidupan manusia.
Created by Mr. Azlan Abdul Rahman
175 followers
29 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!