What you will learn
Pembiakan ialah proses induk menghasilkan individu baru atau zuriat. Kepentingannya adalah untuk memastikan kemandirian dan kesinambungan sesuatu spesies.
Created by Cikgu Yohana
945 followers
246 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!