Question & notes
KETAKSAMAAN LINEAR Matematik PT3 Tingkatan 3
CHP Ketaksamaan linear
What you will learn

Topik ini membincangkan tentang bagaimana untuk menyelesaikan ketaksamaan linear yang melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian, mewakilkan ketaksamaan linear melalui garis nombor dan nilai sepunya bagi dua ketaksamaan linear.
https://osem.me/lesson/7324/KETAKSAMAAN-LINEAR copied!