Question & notes
Arah Geografi PT3 Tingkatan 1
CHP Kemahiran Geografi
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar akan mempelajari mengenai arah mata angin iaitu arah mata angin utama dan perantaraan. Selain itu, topik ini turut menekankan mengenai cara menentukan arah mata angin menggunakan matahari.
https://osem.me/lesson/6743/Arah copied!