Question set
Kerajaan Islam di Madinah Sejarah SPM Tingkatan 4
CHP Kerajaan Islam di Madinah
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, menyatakan kepentingan Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua. Selain itu, pelajar juga akan dapat menerangkan maksud hijrah dalam Islam. Di samping itu, pelajar juga akan dapat menghuraikan kepentingan peristiwa hijrah dalam sejarah Islam. Dalam pada itu, pelajar juga akan dapat menjelaskan kepentingan Piagam Madinah. Akhir sekali, pelajar akan dapat menghubungkaitkan Perjanjian Hudaibiyah dengan pembukaan semula Kota Makkah.
https://osem.me/lesson/25825 copied!