Question set
Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah Sejarah SPM Tingkatan 4
CHP Kemunculan Tamadun Islam dan perkembangannya di Makkah
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar akan dapat menyenaraikan ciri-ciri masyarakat jahiliah. Selain itu, pelajar juga akan dapat menyatakan riwayat hidup dan keperibadian Rasulullah S.A.W. Di samping itu, pelajar juga akan dapat menghuraikan penyebaran Islam di Makkah. Dalam pada itu, pelajar juga akan dapat menyatakan reaksi masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Makkah. Akhir sekali, pelajar akan dapat menghubungkaitkan penentangan masyarakat Arab Makkah terhadap Islam dengan kepentingan ekonomi dan politik mereka.
https://osem.me/lesson/25819 copied!