Question set
Tamadun Awal Asia Tenggara Sejarah SPM Tingkatan 4
CHP Tamadun awal Asia Tenggara
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar akan dapat menyatakan bentuk-bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara. Selain itu, pelajar juga akan dapat membandingkan kerajaan agraria dengan kerajaan maritim. Di samping itu, pelajar juga akan dapat menyatakan ciri-ciri Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. Akhir Sekali, pelajar akan dapat menghuraikan pengaruh Hindu-Buddha dalam pemerintahan, pentadbiran, kesusasteraan dan kesenian.
https://osem.me/lesson/25816 copied!