Question & notes
Pengertian hadas besar dan perkara-perkara yang menyebabkan berlaku hadas besar Ulum Syariah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 2
CHP Hadas kecil dan besar
What you will learn

Di akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan pengertian hadas besar, menyebut serta menyenaraikan perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya hadas besar.
https://osem.me/lesson/23168/Pengertian-hadas-besar-dan-perkara-perkara-yang-menyebabkan-berlaku-hadas-besar copied!