Question & notes
Pengaturcaraan Teknologi Maklumat & Komunikasi UPSR Darjah 6
CHP Memahami pengaturcaraan
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar akan dapat memahami pengaturcaraan.
https://osem.me/lesson/13678 copied!