What you will learn
Sains adalah sebahagian dari aktiviti dalam kehidupan seharian. Sikap ingin tahu menyebabkan kita sering bertanya 'mengapakah' atau 'bagaimanakah' sesuatu fenomena boleh berlaku. Semua persoalan ini boleh terjawab dengan mempelajari sains.
Created by Maisarah Azmi
675 followers
59 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!