Question & notes
Sains Adalah Sebahagian Daripada Kehidupan Seharian Sains PT3 Tingkatan 1
CHP Pengenalan kepada penyiasatan saintifik SUBCHP Sains adalah sebahagian daripada kehidupan seharian
What you will learn

Sains adalah sebahagian dari aktiviti dalam kehidupan seharian. Sikap ingin tahu menyebabkan kita sering bertanya 'mengapakah' atau 'bagaimanakah' sesuatu fenomena boleh berlaku. Semua persoalan ini boleh terjawab dengan mempelajari sains.
https://osem.me/lesson/1027/-Sains-Adalah-Sebahagian-Daripada-Kehidupan-Seharian copied!