KAMIRUN mustapa kamal
@kamirun-mustapa-kamal
265 Followers

Lessons


ELEKTRONIK DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

Tingkatan 5


Satelit Dalam Penghantaran Maklumat

Tingkatan 5


Komunikasi Radio

Tingkatan 5


Polimer sintetik

Tingkatan 5


Plastik

Tingkatan 5


Pelupusan bahan plastik

Tingkatan 5


Teknologi dalam pemprosesan makanan

Tingkatan 5


Meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan

Tingkatan 5


Sumbangan teknologi dalam pengeluaran makanan

Tingkatan 5


Pemilihan makanan yang diproses

Tingkatan 5


Gerakan kenderaan di darat

Tingkatan 5


Sebatian karbon

Tingkatan 5


Alkohol

Tingkatan 5


Lemak dan kesannya terhadap kesihatan

Tingkatan 5


Kepentingan kelapa sawit

Tingkatan 5


Sabun

Tingkatan 5

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!