Mr. Jayaseelan Vejayon
@jay
54 Followers
Saya adalah seorang tenaga pengajar di sebuah Universiti swasta dan berpengalaman dalam pelbagai bidang Teknologi Maklumat selama hampir 20 tahun. Pengkhususan ialah dalam bidang keselamatan maklumat,... More
Saya adalah seorang tenaga pengajar di sebuah Universiti swasta dan berpengalaman dalam pelbagai bidang Teknologi Maklumat selama hampir 20 tahun. Pengkhususan ialah dalam bidang keselamatan maklumat, perngaturcaraan serta pembinaan sistem web dan aplikasi mobil. Less

Lessons


Sistem Nombor Perduaan

Tingkatan 1


CONJUNCTIONS

Darjah 4


Sistem Nombor Perduaan: Menukar Nombor Perpuluhan Kepada Nombor Perduaan

Tingkatan 1


Sistem Nombor Perduaan: Penambahan Dua Nombor Perduaan

Tingkatan 1


VERB (HAVE TO)

Darjah 1


COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS

Darjah 1


PRONOUNS

Darjah 1


SIMPLE PRESENT TENSE

Darjah 1


SIMPLE PAST TENSE

Darjah 1


ADJECTIVES

Darjah 1


POSSESSIVE ADJECTIVES

Darjah 1


CONJUNCTIONS

Darjah 1

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!