Cikgu Farid
@cikgufarid
3435 Followers
Hello, there stay tuned for incoming lesson.
Hello, there stay tuned for incoming lesson. Less

Lessons


ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL

Darjah 4


ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL TAHUN 4

Darjah 4


ASAS TEKNOLOGI

Darjah 4


REKA BENTUK

Darjah 4


PENGHASILAN PROJEK

Darjah 4


SAINS RUMAH TANGGA

Darjah 4


PENYERAPAN

Darjah 3


TANAH

Darjah 3


ASAS TEKNOLOGI

Darjah 3


PECAHAN

Darjah 3


PERPULUHAN

Darjah 3


PERATUS

Darjah 3


TECHNOLOGY AT HOME

Darjah 3


IT'S CONCERT DAY

Darjah 3


SOALAN-SOALAN POPULAR PT3

Tingkatan 3


SOALAN -SOALAN POPULAR PT3

Tingkatan 3


SOALAN POPULAR PEPERIKSAAN

Tingkatan 1


KOORDINAT

Darjah 4


NISBAH DAN KADARAN

Darjah 4


PERWAKILAN DATA

Darjah 4


OVERALL TOPIC

Darjah 2


UJI MINDA : PENGARATAN

Darjah 4


UJI MINDA : SISTEM SURIA

Darjah 4


UJI MINDA : TEKNOLOGI

Darjah 4


MEMPERKASA BAHASA MELAYU : KATA GANTI NAMA DIRI

Darjah 5


MEMPERKASA BAHASA MELAYU : KATA KERJA

Darjah 5


MEMPERKASA BAHASA MELAYU : KATA TUGAS

Darjah 6


MEMPERKASA BAHASA MELAYU : KATA ADJEKTIF

Darjah 6


SINGULAR & PLURAL PRONOUNS

Darjah 5


SIMPLE PAST TENSE

Darjah 5


PREFIXES AND SUFFIXES

Darjah 6


ADVERBS

Darjah 6


LATIH TUBI : BENTUK PIAWAI

Tingkatan 4


LATIH TUBI : KEBARANGKALIAN I

Tingkatan 4


LATIH TUBI : PENAAKULAN MATEMATIK

Tingkatan 4


FUTURE TENSE

Tingkatan 1


SANTAPAN MINDA : KERAJAAN ALAM MELAYU

Tingkatan 2


SANTAPAN MINDA : SISTEM PEMERINTAHAN DAN KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT KERAJAAN ALAM MELAYU

Tingkatan 2


PREPOSITIONS

Tingkatan 2


CONJUCTIONS

Tingkatan 2


MANUSIA

Darjah 2


TAMBAH, TOLAK, DARAB DAN BAHAGI

Darjah 2


MASA DAN WAKTU

Darjah 2


ASAH MINDA : ADAB

Darjah 1


LATIH TUBI : OPERASI BERGABUNG

Darjah 4


LATIH TUBI : PERPULUHAN

Darjah 6


MEMPERKASA BAHASA MELAYU : PENGIMBUHAN

Darjah 6


MEMPERKASA BAHASA MELAYU : KATA SENDI

Tingkatan 4


MEMPERKASA BAHASA MELAYU : KATA GANTI DIRI

Tingkatan 5


PENGHASILAN PROJEK

Darjah 6


SKOR A : OPERASI BERGABUNG

Darjah 4


SKOR A : PERPULUHAN

Darjah 6

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!