Cikgu Farid
@cikgufarid
3446 Followers
Hello, there stay tuned for incoming lesson.
Hello, there stay tuned for incoming lesson. Less

Lessons


PEMANTAPAN SPM : TUJUAN PERNIAGAAN DALAM PEMILIKAN PERNIAGAAN

Tingkatan 4


PEMANTAPAN SPM : TREND SEMASA DALAM PERNIAGAAN

Tingkatan 4


PEMANTAPAN SPM : PENETAPAN VISI, MISI DAN OBJEKTIF PERNIAGAAN

Tingkatan 4


PEMANTAPAN SPM : BAHAGIAN-BAHAGIAN FUNGSIAN UTAMA DALAM ORGANISASI PERNIAGAAN

Tingkatan 4


SKOR A SPM : TUJUAN PERNIAGAAN DAN PEMILIKAN PERNIAGAAN

Tingkatan 4


SKOR A SPM : BAHAGIAN-BAHAGIAN FUNGSI UTAMA DALAM ORGANISASI PERNIAGAAN

Tingkatan 4


SKOR A SPM : PENETAPAN VISI, MISI DAN OBJEKTIF PERNIAGAAN

Tingkatan 4


LATIH TUBI : PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Tingkatan 5


LATIH TUBI : PENGURUSAN SUMBER FIZIKAL DAN TEKNOLOGI

Tingkatan 5


LATIH TUBI : SUMBER PEMBIAYAAN PERNIAGAAN

Tingkatan 5


LATIH TUBI : PENYATA KEWANGAN PERNIAGAAN

Tingkatan 5


LATIH TUBI : PERSEDIAAN MENJADI USAHAWAN

Tingkatan 5


LATIH TUBI : PERSEDIAAN MEMULAKAN PERNIAGAAN

Tingkatan 5


LATIH TUBI : MERANCANG PENGENDALIAN PERNIAGAAN

Tingkatan 5


UJI MINDA SPM : PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Tingkatan 5


MODUL LATIHAN SPM : PENGENALAN KEPADA EKONOMI

Tingkatan 4


MODUL LATIHAN SPM : PASARAN

Tingkatan 4


MODUL LATIHAN SPM : WANG, BANK DAN PENDAPATAN INDIVIDU

Tingkatan 4


MODUL LATIHAN SPM : PENGELUARAN

Tingkatan 4


UJI MINDA SPM : PENGENALAN KEPADA EKONOMI

Tingkatan 4


UJI MINDA SPM : WANG, BANK DAN PENDAPATAN INDIVIDU

Tingkatan 4


UJI MINDA SPM : PENGELUARAN

Tingkatan 4


RAMALAN SPM : KADAR PERTUKARAN ASING

Tingkatan 5


SKOR A SPM : IMBANGAN PEMBAYARAN

Tingkatan 5


TARGET A : ELECTROMAGNETISM

Tingkatan 5


TARGET A : ELECTRONIC

Tingkatan 5


TARGET A : RADIOACTIVITY

Tingkatan 5


SKOR A SPM : RADIOAKTIFAN

Tingkatan 5


TARGET A : WAVES

Tingkatan 5


SKOR A SPM : ELEKTRIK

Tingkatan 5


TARGET A : ELECTRICITY

Tingkatan 5


KATA NAMA AM

Darjah 1


KATA NAMA KHAS

Darjah 1

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!