Cikgu Farid
@cikgufarid
3446 Followers
Hello, there stay tuned for incoming lesson.
Hello, there stay tuned for incoming lesson. Less

Lessons


UJI KEFAHAMAN : IMBUHAN APITAN

Darjah 5


UJI KEFAHAMAN : KATA MAJMUK

Darjah 5


UJI KEFAHAMAN : PENANDA WACANA

Darjah 5


UJI KEFAHAMAN : KATA SENDI NAMA

Darjah 5


LATIHAN EFEKTIF UPSR : KATA KERJA

Darjah 6


KATA ADJEKTIF

Darjah 5


LATIHAN EFEKTIF UPSR : KATA BILANGAN

Darjah 6


LATIHAN EFEKTIF SPM : PERIBAHASA

Tingkatan 5


LATIHAN EFEKTIF SPM : MEMBETULKAN KESALAHAN EJAAN DAN IMBUHAN

Tingkatan 5


LATIHAN EFEKTIF SPM : KESALAHAN KATA ATAU ISTILAH

Tingkatan 5


LATIHAN EFEKTIF SPM : KESALAHAN TATABAHASA

Tingkatan 5


UJI MINDA SPM : KESALAHAN KATA ATAU ISTILAH

Tingkatan 4


UJI MINDA SPM : KESALAHAN TATABAHASA

Tingkatan 4


UJI MINDA SPM : KESALAHAN EJAAN

Tingkatan 4


UJI MINDA : KESALAHAN IMBUHAN

Tingkatan 4


LATIH TUBI SPM : KEBARANGKALIAN I

Tingkatan 4


LATIH TUBI : STATISTIK III

Tingkatan 4


LATIHAN KEMAHIRAN PT3 : KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA KUASA TIGA

Tingkatan 1


LATIHAN KEMAHIRAN PT3 : NISBAH, KADAR, DAN KADARAN.

Tingkatan 1


LATIHAN KEMAHIRAN PT3 : FAKTOR DAN GANDAAN

Tingkatan 1


SKOR A UPSR : PERPULUHAN

Darjah 6


SKOR A UPSR : PANJANG, JISIM DAN ISI PADU CECAIR

Darjah 6


LATIHAN EFEKTIF UPSR : PERATUS

Darjah 4


LATIHAN EFEKTIF UPSR : WANG

Darjah 4


LATIHAN EFEKTIF UPSR : PANJANG

Darjah 4


LATIHAN EFEKTIF UPSR : JISIM

Darjah 4


MINDA CERDIK : MASA DAN WAKTU

Darjah 1


MINDA CERDIK : WANG

Darjah 1


MINDA CERDAS : WANG

Darjah 2


MINDA CERDAS : OPERASI ASAS

Darjah 2


MINDA CERDAS : MASA DAN WAKTU

Darjah 2


PINTAR : WANG

Darjah 3


PINTAR : MASA DAN WAKTU

Darjah 3


PINTAR : OPERASI ASAS

Darjah 3


PINTAR : PERATUS

Darjah 3


FOKUS PT3 : PENJODOH BILANGAN

Tingkatan 3


FOKUS PT3 : KATA SENDI NAMA

Tingkatan 3


FOKUS PT3 : KATA KERJA

Tingkatan 3


FOKUS PT3 : KATA HUBUNG

Tingkatan 3


EXCELLENT SPM : ADJECTIVE

Tingkatan 4


EXCELLENT SPM : SUBJECT-VERB AGREEMENT

Tingkatan 4


EXCELLENT SPM : PREPOSITION

Tingkatan 4


EXCELLENT SPM : ADVERBS

Tingkatan 4


FOCUS SPM : ADJECTIVES

Tingkatan 5


FOCUS SPM : PRONOUNS

Tingkatan 5


FOCUS SPM : PREPOSITIONS

Tingkatan 5


FOCUS SPM : ADVERBS

Tingkatan 5


FOCUS SPM : CONJUNCTIONS

Tingkatan 5


FOCUS SPM : GERUNDS AND INFINITIVES

Tingkatan 5


EXCELLENT SPM : THE TENSE

Tingkatan 4


EXCELLENT SPM : DETERMINER, COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS

Tingkatan 4


FOCUS SPM : ARTICLES

Tingkatan 5

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!