NOR ZURAIDA BINTI BAAI
@zuraida
82 Followers

Lessons


KATA NAMA : KATA NAMA AM DAN KATA NAMA KHAS

Darjah 3


AYAT TUNGGAL DAN AYAT MAJMUK

Darjah 3


SIMPULAN BAHASA

Darjah 3


KATA GANTI NAMA

Darjah 3


PENJODOH BILANGAN

Darjah 3


KATA KERJA AKTIF TRANSITIF DAN KATA KERJA AKTIF TAK TRANSITIF

Darjah 3


KATA KERJA PASIF

Darjah 3


KATA ADJEKTIF JARAK DAN KATA ADJEKTIF BERPERASAAN

Darjah 3


AYAT SILAAN DAN AYAT LARANGAN

Darjah 3


BANDINGAN SEMACAM

Darjah 3


KATA HUBUNG

Darjah 3


KATA ADJEKTIF PANCAINDERA

Darjah 3


KATA SENDI NAMA

Darjah 3


KATA ARAH

Darjah 3


PERUMPAMAAN

Darjah 3


KATA TANYA

Darjah 3


KATA PERINTAH

Darjah 3


KATA SERU

Darjah 3


KATA PEMERI

Darjah 3


KATA PENGUAT

Darjah 3


KATA NAFI

Darjah 3

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!