mohd azri ahmad
@mohd-azri-ahmad
212 Followers
Assalammualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Saya harap pembelajaran di sini akan memudahkan dan menyeronokkan kepada semua pelajar. Selamat belajar semua.
Assalammualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Saya harap pembelajaran di sini akan memudahkan dan menyeronokkan kepada semua pelajar. Selamat belajar semua. Less

Lessons


Penjodoh Bilangan

Darjah 3


Kata Hubung

Darjah 3


Latihan : Simpulan Bahasa

Darjah 3


Haiwan Membiak

Darjah 2


Kata Seru

Darjah 3


Kata Terbitan Awalan beR-, meN- dan peN-

Darjah 3


Terang dan gelap

Darjah 2


Mikroorganisma

Darjah 5


Interaksi antara haiwan.

Darjah 5


Kata Nama Am dan Kata Nama Khas.

Darjah 4


Pemeliharaan dan Pemuliharaan.

Darjah 6


Pendudukan Jepun Di Negara Kita

Tingkatan 3


Kata Bantu

Darjah 4


Kata Seru Dan Kata Tanya

Darjah 4


Reaksi Penduduk Terhadap Pemerintahan Jepun.

Tingkatan 1


Kata Majmuk

Darjah 4


Kata Ganda

Darjah 4


Kata Sendi Nama

Darjah 4

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!