Question set
EKONOMI MALAYSIA Bahasa Melayu UPSR Darjah 5
CHP Ekonomi Malaysia
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menyatakan dua manfaat bidang perniagaan. Pelajar juga dapat menyatakan ayat imbuhan yang diberikan sama ada betul atau salah. Istilah-istilah perniagaan yang diperkenalkan dalam set ini, akan menambahkan lagi perbendaharaan kata. Soalan dalam latihan ini merupakan antara soalan pentaksiran yang digunakan oleh guru di sekolah untuk mentaksir kefahaman pelajar.
https://osem.me/lesson/9990/EKONOMI-MALAYSIA copied!