Question set
Latihan : Peratus Matematik UPSR Darjah 4
CHP Peratus
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat membuat soalan yang disediakan dan dapat menguji kefahaman pelajar dalam perpuluhan.
Soalan-soalan yang disediakan dapat membantu pelajar menjawab soalan peperiksaan dengan baik.
https://osem.me/lesson/9979/Latihan-:-Peratus copied!