Question set
Masa dan waktu Matematik UPSR Darjah 4
CHP Masa dan waktu
What you will learn

Melalui pembelajaran ini,murid-murid boleh menyelesaikan masalah tentang penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian dalam masa dan waktu.
https://osem.me/lesson/9973/Masa-dan-waktu copied!