Question set
Gerak Gempur UPKK Sirah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 5
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat mengingati pelajaran daripada tahun 3, 4 dan 5. Siri dakwah nabi, siri peperangan dan perkembangan agama Islam.
@ustazamal.
https://osem.me/lesson/9833 copied!