Question set
IMPIAN KELUARGA Bahasa Melayu UPSR Darjah 5
CHP Keluarga Berwawasan
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menyatakan penggunaan kata nama khas yang betul dalam ayat. Pelajar juga boleh memberi jawapan penjodoh bilangan yang tepat mengikut konteks ayat. Soalan dalam latihan ini merupakan soalan pentaksiran yang digunakan oleh guru di sekolah untuk mentaksir kefahaman pelajar.
https://osem.me/lesson/9772/IMPIAN-KELUARGA copied!