Question set
الفعل الصحيح و الفعل المعتل Bahasa Arab SPM Tingkatan 4
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat meningkatkan kefahaman terhadap Fi'el Sahih & Fi'el Muktal.
https://osem.me/lesson/9678/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%84 copied!