Question set
SEMANGAT CINTA AKAN NEGARA Bahasa Melayu UPSR Darjah 6
CHP Semangat Cinta Akan Negara
What you will learn

Pelajar dapat menyatakan dua tindakan terbaik bukti cintakan negara. Kata hubung juga diuji dalam tajuk ini, untuk mentaksir kefahaman pelajar menghubungkan dua ayat mengikut konteks Bahasa Melayu. Soalan dalam latihan ini merupakan antara soalan pentaksiran bilik darjah yang digunakan oleh guru di sekolah.
https://osem.me/lesson/9582/SEMANGAT-CINTA-AKAN-NEGARA copied!