Question & notes
Pemeliharaan dan pemuliharaan Sains UPSR Darjah 6
CHP Pemeliharaan dan pemuliharaan
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid akan didedahkan dengan konsep pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan.

Murid juga dapat mengenalpasti langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan yang dilakukan untuk pengekalan haiwan dan tumbuhan daripada terus pupus.

Selain itu, murid juga belajar tentang peranan yang boleh dimainkan oleh mereka untuk sama-sama menyumbang ke arah pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan.
https://osem.me/lesson/9356/Pemeliharaan-dan-pemuliharaan copied!