Question & notes
NISBAH TRIGONOMETRI Matematik PT3 Tingkatan 3
CHP Nisbah trigonometri
What you will learn

Dalam tajuk ini, pelajar akan didedahkan dengan apa itu sinus, kosinus dan tangen bagi sudut tirus dalam segi tiga bersudut tegak. Semoga pelajar dapat memahami dengan baik untuk tajuk ini. Selamat belajar!
https://osem.me/lesson/9334 copied!