Question & notes
Persamaan dan Ketaksamaan Kuadratik Matematik Tambahan SPM Tingkatan 4
CHP Persamaan kuadratik
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, para pelajar dapat menyelesaikan persamaan kuadratik menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa dua dan rumus, membentuk persamaan kuadratik daripada punca-punca yang diberi, menyelesaikan ketaksamaan kuadratik dan penyelesaian masalah yang berkaitan.
https://osem.me/lesson/9318/Penyelesaian-Persamaan-Kuadratik copied!