Question set
Sumber sejarah dan penyelidikan Sejarah PT3 Tingkatan 1
CHP Pengenalan ilmu sejarah
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat membuat praktis ruang sejarah dan sumber sejarah. Seterusnya, pelajar juga dapat mempelajari 3 kaedah penyelidikan dalam sejarah.
https://osem.me/lesson/9245/Sumber-sejarah-dan-penyelidikan copied!