Question & notes
CABARAN DI PUNCAK KINABALU (KATA TUGAS) Bahasa Melayu SPM Tingkatan 4
CHP Riadah
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menjelaskan aspek tema, plot, watak, sudut pandangan dan gaya bahasa. Di samping itu, pelajar dapat mempelajari tatabahasa kata tugas, iaitu kata praklausa, kata prafrasa dan kata pascakata.
https://osem.me/lesson/8854/CABARAN-DI-PUNCAK-KINABALU-(KATA-TUGAS) copied!