Question set
KOD ARAHAN Asas Sains Komputer PT3 Tingkatan 3
CHP Kod Arahan
What you will learn

Ulang kaji yang diberikan adalah untuk menguji kefahaman para pelajar tentang kod arahan merangkumi pangkalan data yang digunakan dan struktur kod arahan.
https://osem.me/lesson/8528 copied!