Question set
Teknologi (Set 1) Sains UPSR Darjah 4
CHP Teknologi
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid-murid mengetahui tentang had kemampuan manusia.
Selain itu, murid-murid juga akan berfikir dengan lebih mendalam untuk menyelesaikan masalah melebihi kemampuan fizikal manusia.
https://osem.me/lesson/8414/Teknologi-(Set-1) copied!