Question & notes
CINTAI MALAYSIA Bahasa Melayu PT3 Tingkatan 2
CHP Cintai Malaysia
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, para pelajar dapat memahami dengan lebih mendalam setiap isi penting yang terkandung di dalam sesebuah teks atau petikan. Di samping itu, pelajar juga dapat mengenal pasti kesalahan ejaan, tanda baca, dan nahu yang mungkin terdapat di dalam petikan. Soalan juga turut disediakan bagi menguji kefahaman pelajar untuk topik ini.
https://osem.me/lesson/8337/CINTAI-MALAYSIA copied!