Notes
Modifikasi Elektronik Fizik SPM Tingkatan 5
CHP Elektronik
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat memberi cadangan-cadangan untuk ubah suai atau modifikasi dan dapat memberi penerangan-penerangan fizik berkaitan elektronik.
https://osem.me/lesson/8272/Modifikasi-Elektronik copied!