Question & notes
Pengurusan sumber fizikal dan teknologi Perniagaan SPM Tingkatan 5
CHP Sumber perniagaan
What you will learn

Latih tubi ini dapat menambah pengetahuan murid berkaitan dengan penggunaan teknologi maklumat dalam mengintegrasi bahagian fungsian dalam perniagaan.
https://osem.me/lesson/8233 copied!