Notes
Modifikasi Tekanan Fizik SPM Tingkatan 4
CHP Daya dan tekanan
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat memberi cadangan- cadangan untuk ubah suai atau modifikasi dan dapat memberi penerangan - penerangan fizik berkaitan tekanan.
https://osem.me/lesson/8226/Modifikasi-Tekanan copied!