What you will learn
Aspek tatabahasa dalam Bahasa Melayu sangat penting kerana mencerminkan tahap penguasaan kita dalam Bahasa Melayu. Melalui latih tubi tatabahasa ini, pelajar dapat menggunakan perkataan yang betul mengikut konteks ayat. Pelajar juga boleh memberi respons kepada ayat penyata sama ada betul atau salah. Soalan dalam latihan ini merupakan antara soalan pentaksiran yang digunakan oleh guru di sekolah untuk mentaksir kefahaman pelajar berkaitan tatabahasa.
Created by Cikgu Halim
1009 followers
348 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!