Question set
LATIH TUBI TATABAHASA 2 Bahasa Melayu UPSR Darjah 5
What you will learn

Aspek tatabahasa dalam Bahasa Melayu sangat penting kerana mencerminkan tahap penguasaan kita dalam Bahasa Melayu. Melalui latih tubi tatabahasa ini, pelajar dapat menggunakan perkataan yang betul mengikut konteks ayat. Pelajar juga boleh memberi respons kepada ayat penyata sama ada betul atau salah. Soalan dalam latihan ini merupakan antara soalan pentaksiran yang digunakan oleh guru di sekolah untuk mentaksir kefahaman pelajar berkaitan tatabahasa.
https://osem.me/lesson/8141/LATIH-TUBI-TATABAHASA-2 copied!