Question & notes
ڤرکاتأن برايمبوهن Jawi (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 3
CHP Perkataan berimbuhan
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat mengenal, menyebut dan membaca imbuhan awalan, imbuhan akhiran dan imbuhan apitan.
https://osem.me/lesson/7873/%DA%A4%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A3%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%86 copied!