Question & notes
رڠکاي کات دان ايات ڤيندق Jawi (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 2
CHP Rangkaikata dan ayat pendek
What you will learn

Melalui pelajaran ini, pelajar dapat mengenal dan membaca rangkai kata dan ayat pendek.
https://osem.me/lesson/7832 copied!