Notes
BERIMAN KEPADA QADA DAN QADAR Ulum Syariah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 4
CHP Beriman kepada Qada dan Qadar
What you will learn

Nota yang diberikan adalah tentang beriman kepada qada dan qadar. Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat memahami dengan lebih baik tentang beriman kepada qada dan qadar.
https://osem.me/lesson/7455 copied!