What you will learn
Set soalan ini berdasarkan tajuk adab terhadap harta benda awam. Ia dihasilkan untuk menguji kefahaman murid tentang tajuk yang diajar.
Created by Cikgu Hairil
245 followers
181 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!