Question & notes
Kata Nama Am dan Kata Nama Khas Bahasa Melayu UPSR Darjah 6
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar akan dapat memahirkan diri dengan penggunaan kata nama am dan kata nama khas serta mengenal pasti penggunaan huruf besar atau kecil bagi sesuatu perkataan itu berdasarkan jenis kata nama.
https://osem.me/lesson/7364/Kata-Nama-Am-dan-Kata-Nama-Khas copied!