Question & notes
الجملة الاسمية Lughatul Quran (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 5
CHP اجلملة االمسية
What you will learn

Tajuk ini akan mendedahkan kepada pelajar cara mengenal jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah juga dikenali sebagai ayat namaan atau ayat yang bermula dengan kata nama.
https://osem.me/lesson/7127/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9 copied!