Question set
MENGURUS WANG Bahasa Melayu UPSR Darjah 4
CHP Ekonomi Berwawasan
What you will learn

Pelajar dapat menyatakan dua kepentingan menyimpang wang. Pelajar juga boleh memberi respons ayat penyata yang diberi sama ada betul atau salah. Soalan dalam latihan ini merupakan antara soalan pentaksiran yang digunakan oleh guru di sekolah untuk mentaksir kefahaman pelajar.
https://osem.me/lesson/7090/MENGURUS-WANG copied!